Autorem zdjęć jest Tomasz Szafraniec.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2017 Klub Szachowy "HETMAN" w Katowicach
Design by schefa.com